Stowarzyszenie Polska-Świat
Stowarzyszenie Polska-Świat

Ogłoszenia

Ogłoszenia Zapytanie ofertowe 1/2018 (dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego budynku). Stowarzyszenie Polska-Świat przystępuje do realizacji zadania termomodernizacyjnego dla budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego przy ul. Legionów 30 w Bielsku-Białej.

Zapytanie ofertowe 1/2018 zostało rozstrzygnięte.