Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 1/2018 (dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego budynku).

Stowarzyszenie Polska-Świat przystępuje do realizacji zadania termomodernizacyjnego dla budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego przy ul. Legionów 30 w Bielsku-Białej.

NASI PARTNERZY