Stowarzyszenie Polska-Świat
Stowarzyszenie Polska-Świat

Konkurs wiedzy: "WOJSKO POLSKIE"

Zapraszamy Gimnazja do udziału w Konkursie Wiedzy pt. „WOJSKO POLSKIE”. Adresatem konkursu są gimnazjaliści z Regionu Podbeskidzia. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

  1. Eliminacje (etap wewnątrzszkolny) na podstawie pytań dostarczonych przez Stowarzyszenie Polska-Świat - eliminacje wewnątrzszkolne mogą odbywać się do dnia 12.05.2016 r.
  2. Finał (etap międzyszkolny) odbędzie się w dniu 18.05.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia POLSKA-ŚWIAT.

Dodatkowo jednym z możliwych elementów tego projektu jest przeprowadzenie prezentacji pt. ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, podczas lekcji z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa lub innych lekcji np. wychowawczych.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. GWARANTUJEMY WSPANIAŁE NAGRODY DLA MŁODZIEŻY! Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres stowarzyszenie@polska-swiat.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres naszego stowarzyszenia.