Wojsko polskie w strukturach NATO

Konkurs „Wojsko Polskie RP w strukturach NATO”, organizowany przez Stowarzyszenie POLSKA-ŚWIAT z Bielska-Białej to inicjatywa skierowana do młodzieży.

Jest to konkurs wiedzy, organizowany w dwóch etapach: szkolnym (eliminacja) i międzyszkolnym (finał), w oparciu o pytania testowe. Adresatem konkursu są uczniowie gimnazjów, głównie klas trzecich, podległych Śląskiemu Kuratorium Oświaty, który wyraził aprobatę na przeprowadzenie tego projektu.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane tak, by spełniać trzy zasadnicze funkcje: promocyjną, wychowawczą i edukacyjną. Głównym celem konkursu „Wojsko Polskie RP w NATO” jest wzrost wiedzy i świadomości z zakresu obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kształtowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w dziedzinach przydatnych dla obronności. Poprzez to przedsięwzięcie Stowarzyszenie chce zainteresować młodzież najnowszą historią Polski.

NASI PARTNERZY