Stowarzyszenie Polska-Świat
Stowarzyszenie Polska-Świat

Oflag Murnau

Rodziny oficerów z kampanii wrześniowej 1939 roku oraz Stowarzyszenie Polska –Świat pragną uczcić 67 rocznicę odzyskania wolności przez internowanych żołnierzy w Oflag Murnau VII A, a wśród nich swoich ojców i krewnych, którzy mieszkali w Bielsku-Białej. Obóz oficerski w Murnau liczył 5 500 żołnierzy, w tym 28 generałów i jeden kontradmirał broniących ojczyzny przed najazdem hitlerowskim w 1939 roku. W październiku 1944 roku przywieziono do obozu 500 oficerów powstania warszawskiego. Przez ponad 5 lat niewoli więźniowie prowadzili działalność samokształceniową oraz artystyczną. Działał teatr dramatyczny i teatr marionetek, orkiestra symfoniczna i mandolinistów, chór oraz pracownia plastyczna.

Naszym celem jest upowszechnienie wśród mieszkańców, a szczególnie młodzieży patriotycznych postaw, których przykładem byli polscy oficerowie internowani w obozie oraz dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat działalności artystycznej i edukacji zorganizowanej podczas niewoli.

Wśród internowanych w Murnau m.in. byli:

  • por. Franciszek Duda,
  • por. Antoni Januchta,
  • por. Franciszek Janicki,
  • por. Henryk Komorowski,
  • por. Kazimierz Kopczyński,
  • por. Wincenty Matlakiewicz,
  • por. Jan Mysłowski,
  • por. Alojzy Neterowicz