Stowarzyszenie Polska-Świat
Stowarzyszenie Polska-Świat

Konkurs wiedzy "Edukacja dla bezpieczeństwa"

Konkurs "Edukacja dla bezpieczeństwa" to inicjatywna Stowarzyszenia Polska - Świat skierowana do młodzieży gimnazjalnej z regionu Podbeskidzia. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Kuratorium Oświaty.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach, pierwszy - eliminacyjny, odbywa się na podstawie pytań dostarczonych przez Stowarzyszenie Polska - Świat w poszczególnych szkołach zgłoszonych do konkursu do dnia 30.04.2015 r. Na podstawie wyników tego etapu szkoła deleguje 2 osoby, które osiągnęły najlepszy wyniki, do finału, który odbędzie się 22.05.2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Legionów 30.

Pytania konkursowe na obu etapach będą obejmowały wiedzę z zakresu przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na poziomie gimnazjum.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a organizator zapewnia wspaniałe nagrody.

Szkoły biorące udział w konkursie mogą również zgłosić do Stowarzyszenia chęć wzięcia udziału w prezentacji pt.:"Ścieżka kariery w służbach mundurowych" podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa lub lekcji wychowawczej. Prezentacja odbywa się na życzenie w siedzibie zainteresowanych szkół i jest całkowicie bezpłatna.